انقلاب اسلامی و احیای ابعاد سیاسی حج
54 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات پژوهشکده حج و زیارت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حج به عنوان یک فریضه الهی در دین اسلام دارای ظرفیتهای متعدد و متنوع عبادی، سیاسی و اجتماعی می باشد که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، صرفاً یک حرکت عبادی بود و دیگر ابعاد آن از جمله بعد سیاسی آن مورد غفلت بسیاری از مسلمانان قرار گرفته بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران توجه به ابعاد سیاسی حج مورد تاکید قرار گرفت و حج به عنوان میعادگاه وحدت مسلمانان در برابر مستکبرین جهان و مرکز برائت از مشرکان معرفی شد و ابعاد سیاسی آن احیا گردید. امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری همواره در سخنرانی¬ها و پیامهای خود در مورد حج، خواستار توجه به ابعاد سیاسی حج که از مهمترین ابعاد آن هست، می شدند و از مسلمانان می¬خواستند از ظرفیت این فریضه الهی در راستای اتحاد اسلامی، استکبار ستیزی، آگاهی بخشی و رفع مشکلات جهان اسلام بهره¬مند گردند.